เงื่อนไขและข้อตกลง

1. ยอดสั่งซื้อน้อยกว่า 2,000 บาท ชำระด้วยบัตรเครดิตของธนาคาร ค่าบริการ 3 % ในการซื้อสินค้าต่อ 1 บิล

2. ซื้อสินค้าผ่านบัตร The Exclusive (บริษัทอำพันยุทธ์ลิสซิ่งได้อนุมัติวงเงินแล้ว) ฟรีค่าบริการ

3. ซื้อสินค้าโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร ฟรีค่าบริการ

4. ค่าจัดส่ง EMS คิดตามน้ำหนักบรรจุพร้อมหีบห่อ

5. สั่งซื้อในเวลาทำการ (จ. - ศ. เวลา 09.00 – 18.00 น .) บริษัทจะตอบกลับประมาณ 1 ชั่งโมง

6. สั่งซื้อนอกเวลาทำการ บริษัทจะตอบกลับวันถัดไปในเวลาทำการ